MARCH RANDAM VYAZHAM

Director : Jahangir Ummar
Produced By : 4 Line Cinema
Cinematography : Haris Abdulla
Music : Anwar Khan Tariq
Lyrics : Kanesh Poonur , Poovachal Hussain, Dr. Sunil S. Pariyaram, Radhamani Parameswaran 

Starring : Shammy Thilakan, Shanavas, Shafeeq, P Sukumar, Rajaasees, Nobi, Pashanam Shaji, Akshara Kishor, Kottayam Pradeep, Sreejith Ravi, Sunil Sugatha, Seema G Nair, Chippy Devassy, Kidilam firoz, Mithun Ramesh,Usha Tt, Anjana

BG Score : BijiBal
Camera : Harisabdulla
Editor : Peter Sajan
Pro. Controller : Ajayaghosh Paravur
Make-up : Udayan Nemom
Art : Sanandraj
Costumes : Prasad Anakkara
Thrills : Dragon Jirosh
Location Manager : Salim Mailakkal
Choreography : Sunil
Associate Directors : Vinod Ram, Rahul Krishna
PRO : A.S Dinesh, Ajay Thundathil
Stills : Anu Pallichal, Sunora Madathara